Přejít k obsahu

Výběr vedlejšího sloupu či prohlubujícího modulu

Bakalářské studium na FPE ZČU v Plzni je jednooborové. Protože ale navazující magisterské studium učitelství je dvouoborové, mají studenti možnost se na druhý obor připravit již v průběhu bakalářského studia. U většiny oborů si tedy vybírají ke svému hlavnímu i vedlejší obor, tzv. vedlejší sloup. Obory jsou pak nazývány hlavní sloup a vedlejší sloup. Na hlavní sloup si uchazeč dává přihlášku, kdežto vedlejší sloup si vybírá až jako student fakulty na začátku prvního ročníku.

U některých oborů má možnost vybrat si ve svém hlavním sloupu prohlubující modul. Tím pádem se bude více profilovat jako jednooborový odborník s cílem odejít po absolvování fakulty do neučitelské praxe nebo pokračovat v navazujícím neučitelském studiu na některé z jiných fakult v ČR či v zahraničí.

Otevírané kombinace

Otevírané kombinace hlavních a vedlejších sloupů

Kombinace hlavního a vedlejšího sloupu pro akademický rok 2019/2020
Archív

Patička