Přejít k obsahu

Kontaktní učitelé

Pro akademický rok 2018/2019 jmenoval děkan fakulty v souladu s čl. 8 Společného studijního a zkušebního řádu fakult ZČU tyto kontaktní učitele:

Učitelství pro 1. stupeň

Katedra anglického jazyka (KAN)

Centrum biologie, geověd a envigogiky (CBG)

Katedra chemie (KCH)

Katedra českého jazyka a literatury (KČJ)

Katedra historie (KHI)

Katedra hudební výchovy a kultury (KHK)

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT)

Oddělení matematiky

Oddělení fyziky

Oddělení technické výchovy

Katedra německého jazyka (KNJ)

Katedra pedagogiky (KPG)

Katedra psychologie (KPS)

Katedra ruského jazyka (KRF)

Centrum tělesné výchovy a sportu (KTV)

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Katedra výtvarné výchovy a kultury (KVK)

Patička