Přejít k obsahu

Informace pro studenty

POZOR !!! ZMĚNA UČEBEN PRO ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ
Informace pro absolventy v podzimním termínu 2018/19
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2019
Pokyn prorektorky č. 3P/2019 - Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2019/2020
Doplnění pokynu prorektorky k organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2019/20
Informace FOTO STUDIA Vavruška k letním termínům promocí 2019
Informace pro absolventy v letním termínu SZZ 2018/19
Rozpis zápisů do vyšších ročníků na akademický rok 2019/20
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení a formální náležitosti SZZ a kvalifikačních prací
Vyhláška děkana č.1VD/2018 Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce
Studijní a zkušební řád (ze dne 13. července 2017)
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Žádost o uznání výstupů z učení
Metodika pro uznávání předchozího vzdělání

Studenti 1. ročníků

Rozhodnutí děkana č.13/RD/2017 o povinné docházce do výuky
Rozhodnutí děkana č.22 2016 o imatrikulacích studentů prvních ročníků
Další informace pro studenty 1. ročníků

Promoce

Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2019

Informace pro absolventy

Informace pro absolventy v podzimním termínu 2018/19
Informace FOTO STUDIA Vavruška k letním termínům promocí 2019
Archív

Patička