Přejít k obsahu

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Kontakt:

Bc. Gabriela Hrubá
mail: ghruba@fpe.zcu.cz
tel: 377 636 021

Publicita projektu:

Tisková konference - 25. 5. 2012


Partneři projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Technická univerzita v Liberci


Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium českého jazyka pro ZŠ - garantuje katedra českého jazyka a literatury,

Rozšiřující studium německého jazyka pro ZŠ (celé studium je hrazeno z projektu) - garantuje katedra německého jazyka,

Rozšiřující studium anglického jazyka pro 1. a 2. stupeň ZŠ - garantuje katedra anglického jazyka.

 

Jedná se o rozšíření kvalifikace ve smyslu získání nového aprobačního předmětu.

 

Studium je určeno pro:

  • zájemce o rozšíření kvalifikace o obor Učitelství pro ZŠ nebo SŠ (dle absolvovaného studijního programu),
  • absolventy studijního programu Učitelství pro ZŠ nebo Učitelství pro SŠ (ověřenou kopii diplomu je nutno doložit na studijní oddělení CŽV jako přílohu k přihlášce),
  • pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (potvrzení zaměstnavatele je součástí přihlášky ke studiu) z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

Přihlášky ke studiu přijímáme vždy do 15. července (po dobu trvání projektu: duben 2011 - březen 2014).

Studium je akreditováno MŠMT ČR. Výuka v rámci projektu bude zahájena vždy v září příslušného roku.

Patička