Přejít k obsahu

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.07/1.3.11/03.0005

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název globálního grantu: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Informace o programu

Publicita - informace o projektu (30. 9. 2011)

Rozvrh 2012/13

Studijní plán

Studijní opory (Courseware)

Akademický rok 2013/14

Informace o programu

Studijní plán

Studijní opory (Courseware)

Rozvrh 2013/14

Pokud máte o studium zájem, vyplňte do 15. 7. 2013 přihlášku a zašlete ji spolu s požadovanými ověřenými dokumenty na adresu:
Fakulta pedagogická ZČU
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň
K rukám - Bc. Gabriela Hrubá


Publicita projektu:

Tisková konference - 25. 5. 2012


 

Ukázky z testů

Matematika

Český jazyk

Patička