Přejít k obsahu

Kompetence učitelů a mistrů odborného výcviku - ESF projekt

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

lidi3

Cílová skupina projektu

Studium v tomto projektu je určeno pro učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v Plzeňském kraji, kteří potřebují získat pedagogickou způsobilost ve smyslu § 9 zákona č. 563/2004 Sb. a ve smyslu § 1, a § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Fakulta pedagogická již umožňuje získat tuto pedagogickou způsobilost v bakalářském studiu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (v kombinované formě studia). Počet zájemců však vysoce převyšuje kapacitní možnosti studia. V akademickém roce 2009/2010 bylo přijato pouze 32 uchazečů ze 161 přihlášených.

Nabízíme vám proto možnost zahájit studium v tomto projektu (modulu) Kompetence učitelů a mistrů v celoživotní formě vzdělávání (CŽV). Podle zákona 563/2004 Sb. je možné absolvovat v rámci CŽV až 60 % celkové kreditní hodnoty studijního oboru. Takto získané kredity Vám mohou být následně uznány v dalším bakalářském studiu.


 

Udržitelnost projektu 2012-13

Pokud máte o studium zájem, vyplňte do konce července 2012 přihlášku a zašlete ji spolu s požadovanými ověřenými dokumenty na adresu:

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
k rukám Bc. Gabriela Hrubá
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň

 


 

Studium, Fotogalerie, Udržitelnost projektu - celoživotní vzdělávání

Zápisy ze schůzí řešitelů, Materiály pro řešitele projektu, Archiv studia


 

 

Patička