Přejít k obsahu

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční v týdnu od 3. do 10. června 2019, přijímací zkoušky na navazující magisterská studia v termínu od 17. do 18.6. 2019.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

Formulář pro potvrzení schopnosti studovat tělesnou výchovu  (viz níže) slouží pouze pro bakalářské obory Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Pro uchazeče o studium oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je určen pouze první formulář.

Formulář_potvrzení zdravotního stavu-Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Formulář na potvrzení zdravotního stavu k talentové zkoušce z tělesné výchovy (jen pro obory TVS a TVV)

Bakalářské studium

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro mateřské školy - prezenční studium
Učitelství pro mateřské školy - kombinované studium
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Matematická studia
Informatika se zaměřením na vzdělávání - prezenční studium
Informatika se zaměřením na vzdělávání - kombinované studium
Hudba se zaměřením na vzdělávání
Historie se zaměřením na vzdělávání
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Magisterské studium

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ-prezenční studium
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ-kombinované studium

Navazující magisterské studium

Pedagogika pohybové prevence
český jazyk-výtvarná výchova ZŠ
český jazyk-ruský jazyk ZŠ
český jazyk-německý jazyk ZŠ
český jazyk-hudební výchova ZŠ
český jazyk-dějepis ZŠ
tělesná výchova-technická výchova ZŠ
tělesná výchova-geografie ZŠ
tělesná výchova-dějepis ZŠ (prezenční studium)
tělesná výchova-dějepis ZŠ (kombinované studium)
tělesná výchova-biologie ZŠ
tělesná výchova-anglický jazyk ZŠ
ruský jazyk-výtvarná výchova ZŠ
ruský jazyk-informatika ZŠ
ruský jazyk-dějepis ZŠ
německý jazyk-matematika ZŠ
matematika-technická výchova ZŠ
matematika-informatika ZŠ
matematika-hudební výchova ZŠ
matematika-geografie ZŠ
matematika-fyzika ZŠ
matematika-chemie ZŠ
matematika-biologie ZŠ
informatika-technická výchova ZŠ
informatika-geografie ZŠ
geografie-technická výchova ZŠ
fyzika-technická výchova ZŠ
fyzika-informatika ZŠ (prezenční studium)
fyzika-informatika ZŠ (kombinované studium)
fyzika-chemie ZŠ
dějepis-výtvarná výchova ZŠ
dějepis-informatika ZŠ (prezenční studium)
dějepis-informatika ZŠ (kombinované studium)
dějepis-hudební výchova ZŠ
chemie-technická výchova ZŠ
biologie-technická výchova ZŠ
biologie-informatika ZŠ
biologie-geografie ZŠ
biologie-fyzika ZŠ
biologie-chemie ZŠ
anglický jazyk-český jazyk ZŠ
anglický jazyk-výtvarná výchova ZŠ
anglický jazyk-ruský jazyk ZŠ
anglický jazyk-německý jazyk ZŠ
anglický jazyk-hudební výchova ZŠ
anglický jazyk-geografie ZŠ
anglický jazyk-dějepis ZŠ
český jazyk-výtvarná výchova SŠ
český jazyk-ruský jazyk SŠ
český jazyk-německý jazyk SŠ
český jazyk-hudební výchova SŠ
ruský jazyk-výtvarná výchova SŠ
ruský jazyk-německý jazyk SŠ
německý jazyk-výtvarná výchova SŠ
německý jazyk-hudební výchova SŠ
německý jazyk - tělesná výchova SŠ
Archív

Patička