Přejít k obsahu

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Přijímací zkoušky (bakalářské studium a magisterské studium pro 1. stupeň ZŠ) se uskuteční v týdnu od 3. do 10. června 2019, přijímací zkoušky na navazující magisterská studia v termínu od 17. do 18.6. 2019.

Pozvánky k přijímacím zkouškám budou zveřejněny pouze elektronicky na této stránce měsíc předem.

Formulář pro potvrzení schopnosti studovat tělesnou výchovu  (viz níže) slouží pouze pro bakalářské obory Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Pro uchazeče o studium oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je určen pouze první formulář.

Patička