Přejít k obsahu

Podmínky pro přijetí

Tiskopis pro potvrzení zdravotního stavu pro obory Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ je ke stažení v odkazu Pozvánky k přijímacím zkouškám.

Bakalářské studium

  • Studijní program Přírodovědná studia
    Studijní obory: Matematická studia, Chemie se zaměřením na vzdělávání, Biologie se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Technická výchova se zaměřením na vzdělávání, vše v prezenční formě studia

Magisterské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Patička