Přejít k obsahu

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/21

Přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021 probíhají ve všech vyhlášených oborech.

Podrobnější informace případně podá vedoucí studijního oddělení Petra Vošahlíková.


  • Veškeré termíny kromě termínů podání elektronických přihlášek jsou vzhledem k mimořádné situaci (COVID19) pouze orientační a velmi pravděpodobně budou změněny. Sledujte pro další informace tento web a facebook fakulty.

Přihláška ke studiu

Elektronická přihláška

Ke studiu na FPE ZČU je třeba se přihlásit a uhradit poplatek 500 Kč za přijímací řízení.


Kombinace maior a minor v bakalářském studiu

Student se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Seznam otevíraných kombinací maior a minor je zveřejněn na webu fakulty www.fpe.zcu.cz v odkazu uchazeč a ve vyhlášce o přijímání. U vybraných studijních programů lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.


Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe 

Program je určen uchazečům o navazující magisterský program učitelství, kteří neabsolvovali bakalářský studijní program se zaměřením na vzdělávání nebo magisterský studijní program z oblasti vzdělávání Učitelství.

Cílem programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání. Info zde


Doktorské studium - Veškeré informace o přijímacím řízení do doktorských studijních programů naleznete zde.


Přípravné kurzy a testy

Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a testům nanečisto jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy.

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme i tzv. "nulté" ročníky bakalářského nebo magisterského studia.


Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborové studium Aplikovaná chemie

Fakulta pedagogická nabízí ve spolupráci s ústavem Nové technologie - výzkumné centrum v rámci oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborové studium Aplikovaná chemie. Studium je vhodné pro všechny, kteří by chtěli studovat opravdu zajímavý přírodovědný obor a podílet se na špičkovém výzkumu. Více informací naleznete zde.


Další informace

  • Potřebujete bližší informace o možnostech studia na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni?
  • Chcete upřesnit informace o přijímacích zkouškách?
  • Zajímá vás obsah a průběh studia vybraného oboru?
  • Potřebujete vědět, jaké jsou možnosti ubytování studentů?
  • Již jste studovali na jiné vysoké škole a nevíte, zda další studium bude bezplatné?
  • Máte další otázky?

Napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz nebo na telefon 377 636 010. Rádi vám odpovíme.


Přijímací řízení v předchozích letech

Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v sekci Předchozí přijímací řízení.


Celoživotní vzdělávání

Nabídka celoživotního vzděláváníPatička