Přejít k obsahu

Informace pro studenty

Informace pro absolventy - letní termín 2019/20
Doplnění pokynu prorektorky k organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2020_21
Pokyn prorektorky č. 2/2020 - Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2020/21
Vyhláška VD12/2020 z 11_5_20 o organizaci konce akademického roku a ochraně zdraví
Vyhláška děkana 8VD_2020 - Proces zadávání, odevzdávání a vypracování KP s ohledem na mimořádná opatření vlády
Pokyn proděkana 1PD/2020 k organizaci upřesňujícího zápisu na LS 2019/20
Vyhláška proděkana č. 03PD/2019 k výplatě prospěchových stipendií v roce 2019/20
Rozhodnutí děkana o povinné docházce do výuky v akademickém roce 2019/20
Rozhodnutí děkana 14RD/2019 o imatrikulacích studentů prvního ročníku
Rozpis promocí absolventů FPE - podzimní termín 2019
POZOR !!! ZMĚNA UČEBEN PRO ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ
Informace pro absolventy v podzimním termínu 2018/19
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2019
Pokyn prorektorky č. 3P/2019 - Organizace předběžného zápisu pro akademický rok 2019/2020
Doplnění pokynu prorektorky k organizaci předběžného zápisu na akademický rok 2019/20
Informace FOTO STUDIA Vavruška k podzimním termínům promocí 2019
Informace pro absolventy v letním termínu SZZ 2018/19
Rozpis zápisů do vyšších ročníků na akademický rok 2019/20
Pokyn č. 06PD/2018 Doporučený postup při kolizi povinných předmětů v rozvrhu studenta
Vyhláška děkana č. 2VD/2018 Organizační zabezpečení a formální náležitosti SZZ a kvalifikačních prací
Vyhláška děkana č.1VD/2018 Proces zadávání, odevzdávání a vypracování kvalifikační práce
Studijní a zkušební řád (ze dne 13. července 2017)
Pokyn č. 03PD/2015 k procesu zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací
Žádost o uznání výstupů z učení
Metodika pro uznávání předchozího vzdělání

Studenti 1. ročníků

Další informace pro studenty 1. ročníků

Promoce

Rozpis promocí absolventů FPE - podzimní termín 2019
Rozpis promocí absolventů FPE - červenec 2019

Informace pro absolventy

Rozpis promocí absolventů FPE - podzimní termín 2019
Informace pro absolventy v podzimním termínu 2018/19
Informace FOTO STUDIA Vavruška k podzimním termínům promocí 2019
Archív

Patička