Přejít k obsahu

SVOČ 2019

Vyhlášení SVOČ 2019, jehož součástí je také přihláška, je k dispozici ZDE.

Celofakultní soutěžní přehlídka SVOČ 2019

V pátek 3. 5. 2018 proběhla Celofakultní soutěžní přehlídka SVOČ 2019 ve Veleslavínově ulici Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, do které bylo z kateder nominováno 7 soutěžících ve dvou kategoriích: oborové a oborově didaktické. Soutěžící prezentovali své práce a po každé prezentaci následovala krátká diskuse.

Komise měla opravdu nelehký úkol z velmi kvalitních a oborově heterogenních prací vybrat nejlepší práce v každé kategorii. Všem soutěžícím patří velké poděkování za jejich práci i výkony během soutěže. Bylo stanoveno pořadí soutěžících. Všichni studenti účastnící se celofakultní soutěžní přehlídky byli oceněni mimořádným stipendiem děkana fakulty.

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
proděkanka pro tvůrčí činnost a projekty

Výsledky SVOČ 2019

Kategorie oborově didaktická

1. místo Martin Královec (KMT-M) SpaceX a její začlenění do výuky fyziky na střední škole
2. místo Pavel Trenčan (KMT-M) Úvod do využití softwaru Mathematica v geografii
3. místo Ondřej Polák (KVD) Mobilní aplikace vhodné pro domácí procvičování žáků základní školy

Kategorie oborová

1. místo Tomáš Glazer (KHI) Osudy českých reemigrantů z rumunského Gerníku po roce 1989
2. místo Arabella Kalis (KNJ) Jméno osob v německých pohádkách a jejich české ekvivalenty
3. místo Klára Sloupová (KCH) Stanovení vybraných složek v ovocném destilátu metodou plynové chromatografie
4. místo Eva Šteflíková (KTV) Kvalita a komparace stravovacích možností a návyků žáků staršího školního věku vybraných škol v Plzeňském kraji
5. místo Pavlína Kyrianová (KPS) Vliv účasti rodiče vojáka na zahraniční misi na školní docházku dítěte

Patička