Přejít k obsahu

Fakultní kolo soutěže Studentské vědecké odborné činnosti 2016

Poslední dubnový pátek roku 2016 se konalo fakultní kolo SVOČ. Nominaci se ho zúčastnit získali vítězové katedrálních kol z katedry historie, katedry českého jazyka a literatury, katedry německého jazyka, katedry matematiky, fyziky a technické výchovy – oddělení fyziky, oddělení matematiky i oddělení technické výchovy, dále pak z oddělení biologie centra biologie, geověd a envigogiky a z katedry tělesné a sportovní výchovy. 

Každý ze soutěžící přednesl přibližně desetiminutový referát o svém tématu a poté odpovídal na otázky hodnotící komise, která ve složení Mgr. Marie Fritzová, Ph.D. (KHI), RNDr. Václav Kohout (KMT-M), Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. (KMT-F), PaedDr. Jiří Staněk, CSc. (KČJ), PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. (KNJ) a s předsedajícím proděkanem Doc. Mgr. MgA. Jiřím Bezděkem, Ph.D. stanovila následující výsledky soutěže:

 

Výsledky SVOČ v roce 2016

1. cena - Bc. Martin Královec (KMT-F)
za práci Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole

2. cena - Bc. Zuzana Martínková (KHI)
za práci Smrt a pohřbívání v barokním Manětíně

2. cena - David Šmíd (CBG-Bi)
za práci Mykologický průzkum židovského lesa u Všerub (okres Plzeň-sever)

3. cena - Bc. Jan Frank (KMT-M)
za práci Matematické konstanty

3. cena - Bc. Jiří Láska (KMT-T)
za práci Základní technologické postupy tváření při výuce technických předmětů na ZŠ

Zvláštní cenu děkana Fakulty pedagogické RNDr. Miroslava Randy, Ph.D. za cenný pedagogický výzkum získal Bc. Karel Švátora (KTV) za práci Vliv vstupní informace na výkon v testu zrcadlového kreslení a následné sebehodnocení.

 

Celkově soutěž přinesla  řadu zajímavých témat a podnítila živou odbornou diskusi mnoha zúčastěných. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže, srdečně děkujeme a oceněným studentům blahopřejeme.

Podrobnější informace o výsledcích SVOČ 2016 jsou zde.

Patička