Přejít k obsahu

SVOČ 2015

V roce 2015 proběhla na FPE ZČU celofakultní soutěžní přehlídka prací SVOČ-2015. Devět soutěžících studentů reprezentovalo to nejlepší z odborné studentské práce na pedagogické fakultě. Pořadí bylo stanoveno jen u prvních tří soutěžících, ale ani ostatních šest studentů se za své práce nemuselo stydět. V přehlídce byl vidět široký odborný záběr studentů pedagogické fakulty. Byly zde práce z technické výchovy týkající se 3D tiskáren, matematická práce o ortogonálních polynomech, dvě práce literárně-vědného zaměření , práce o využitá didaktických her na ZŠ i laboratorní studie s kinantropologie. První tří práce byly z historie, psychologie a biologie. Bc. Karolína Hubáčková z katedry historie provedla auditorium historií města Sušice za třicetileté války. Barbora Průšová z katedry psychologie představila práci o projektivních metodách při diagnostice agresivity u dětí mladšího školního věku. Bc. Lucie Nolčová prezentovala výsledky laboratorního studia fenotypové plasticity řasy rodu Desmodesmus vyvolané přítomností těžkých kovů ve vodě. Tato poslední práce získala nejvyšší ocenění a rozhodně svojí kvalitou je hodna publikovaní v odborném periodiku.

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
proděkan pro VaV na FPE ZČU

Kompletní výsledky SVOČ 2015

1. místo Lucie Nolčová (CBG)

za práci Fenotypová plasticita rodu Desmodesmus jako odpověď na stres vyvolaný těžkými kovy

2. místo Bc. Karolína Hubáčková (KHI)

za práci Válečný prožitek Sušických v letech 1618-1648

3. místo Barbora Průšová (KPS)

za práci Projektivní metody při diagnostice agresivity u dětí mladšího školního věku

4.-9. místo

Bc. Pavel Moc (KMT-T)

za práci Vliv teploty podložky 3D tiskárny na kvalitu tisku

Tomáš Bárta (KMT-M)

za práci Numerická integrace - ortogonální polynomy

Bc. Markéta Zvolánková (KČJ)

za práci Typologie postav ve vybraných dílech české prózy se židovskou tematikou

Petra Jurčová (1. st.)

za práci Využití didaktických her ve výuce českého jazyka na 1. stupni ZŠ

Bc. Jana Vlčková (KNJ)

za práci Michael Stavarič jako představitel tzv. literatury migrantů?

Bc. Karel Lucák (KTV)

za práci Srovnání vlivu tréninkokvých metod na rozvoj silových schopností a kvalitu postury vybraných probandů

 

svoc

Patička