Přejít k obsahu

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnosti (SVOČ) je soutěž samostatných vědeckých a odborných prací studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Nejdříve probíhají katedrální kola a pak fakultní soutěžní přehlídka. SVOČ je každoročně vyhlašována děkanem FPE. Nejlepší studenti jsou oceňováni mimořádnými stipendii.

Vyhlášení SVOČ 2019, jehož součástí je také přihláška, je k dispozici ZDE.

Výsledky minulých ročníků naleznete zde:

Patička