Přejít k obsahu

Publikace za rok 2020

  Počet Rok
Počet titulů 7
LIŠKOVÁ, Š. Improvizace v duchu etnické hudby na Dnu otevřených dveří. 2020.
  Detail publikace
VALACH, P. ., VAŠÍČKOVÁ, J. ., FRÖMEL, K. ., JAKUBEC, L. ., CHMELÍK, F. ., SVOZIL, Z. . Is academic achievement reflected in the level of physical activity among adolescents?. Journal of Physical Education and Sport, 2020, roč. 20, č. 1, s. 186-195. ISSN: 2247-8051
  Detail publikace
HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L.., SLAVÍK, J.. Modelování kurikula. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, 193 s. ISBN: 978-80-261-0903-7
  Detail publikace
HRDLIČKA, M. . O lingvodidaktických popisech češtiny nejen pro potřeby cizinců. Český jazyk a literatura, 2020, roč. 70, č. 4, s. 177-184. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
RŮŽIČKOVÁ, V. . Od zimy do jara - seminář Praha. Praha (Rudolfinum), 2020.
  Detail publikace
MIČÍK, M.., TOMCZYK, L.., SLÁDKAYOVÁ, M.., VARGA, E.., ČARVAŠOVÁ, A.., EGER, L.., EGEROVÁ, D.., KUNEŠOVÁ, H.., KUTLÁK, J.., PRANTL, D.., ROHLÍKOVÁ, L.., ŘEHOŘ, P.., CZERWIEC, K.., KOPERNA, P.., MRÓZ, A.., POTYRALA, K.., KARIKOVÁ, S.., KRYSTOŇ, M.., SCHUBERT, M.., BORSOS, E.., CZEGLÉDI, C.., JÁRÁSI, É.., VALENTINYI, K.V.., SZIRA, Z.. Social Media and Trust Building. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2020, 180 s. ISBN: 978-80-7211-577-8
  Detail publikace
Lišková, Š. Workshop pro děti se sociálním znevýhodněním. Ponton z.s. Pětatřicátníků 27, Plzeň, 15.01.2020 - 15.01.2020.
  Detail publikace

Patička