Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 88
SLOWÍK, J. A Person with special needs in a Christian Community. 1. vyd. Praha : Advent-Orion, 2019, 133 s. ISBN: 978-80-7172-645-6
  Detail publikace
Slowík, J. A creative approach to the inclusion of people with special needs. 18.09.2019 - 21.09.2019.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivace zájmu žáků ZŠ o technické obory. In Trendy ve vzdělávání. Inovace ve školství - učitel jako aktér změny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 22. ISBN: 978-80-244-5511-2
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Aktivity a popularizační činnost v oblasti technického vzdělávání v kontextu výběru oboru střední školy. Journal of Technology and Information Education, 2019, roč. 11, č. 1, s. 28-37. ISSN: 1803-537X
  Detail publikace
FRANTA, D. Aorist a imperfektum jako čas "minulejší" než minulý. In Pochopit vteřinu : prožívání času v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2019. s. 181-187. ISBN: 978-80-200-2932-4
  Detail publikace
PFEIFEROVÁ, D. Der Text als Grabschrift oder als Ort der Auferstehung? Peter Handkes Wunschloses Unglück. In „Das Wort sein gewagt“ : ein Symposium zum Werk von Peter Handke.. Wien : Praesens Verlag, 2019, s. 100-106. ISBN: 978-3-7069-0946-4
  Detail publikace
CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L. Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 280 s. ISBN: 978-80-261-0846-7
  Detail publikace
STOČES, J. Die erste Tschechoslowakische Republik im Gedächtnis der Tschechen und der Sudetendeutschen. Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, 2019.
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Digital Literacy Development and Inquiry Based Learning in Technical Education. Yelabuga, Russian Federation, 2019.
  Detail publikace
MENCLOVÁ, H. Diminutiva im Deutschen und Tschechischen : eine Studie am Beispiel von Märchen des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart. 1. vyd. Berlin : Frank&Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2019, 285 s. ISBN: 978-3-7329-0494-5
  Detail publikace
KOUT, J., MITCHELL, J., POLHORSKÝ, A., PFISTER, D., QUIJADA, L. Disentangling the identity of the genus Biatorellina. Warsaw-Bialowieza, 2019.
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Dotknite sa skutočného sveta TECHNIKY!. Košice, Poprad, Banský Bastrica, Trenčín, Bratislava, 2019.
  Detail publikace
HONZÍK, L., HORA, J. Dvě netradiční užití Hornerova schématu. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1805-7705
  Detail publikace
JELÍNKOVÁ, B., ZACHOVÁ, M. Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole - inspirace z Norska i pro české základní školy. Komenský, 2019, roč. 143, č. 03, s. 50-56. ISSN: 0323-0449
  Detail publikace
KUHN, T. Eben v krajinách patmoských - Irena Chřibková a Martin Opršal. Hudební rouzhledy, 2019, roč. 72, č. 5, s. 17. ISSN: 0018-6996
  Detail publikace
PFEIFEROVÁ, D. Ein Kartenhaus, ein Schlachthof, und ein Atlas der bedrohten Lebensarten: Skeptische Europa-Konzepte bei Libuše Moníková, Michael Stavarič, und Christoph Ransmayr. Journal of Austrian Studies, 2019, roč. 52, č. 1-2, s. 21-41. ISSN: 2165-669X
  Detail publikace
HONZÍK, L., FRANK, J. Examination of properties and important elements of binary operations in future mathematics teachers’ education. In 18th conference on applied mathematics : Aplimat 2019 proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2019. s. 508-515. ISBN: 978-80-227-4884-1
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R. FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 Kroměříž. 2019.
  Detail publikace
ČECHOVÁ, M. Fejetonky dobré češtiny?. Bohemistyka, 2019, roč. 19, č. 2, s. 271-274. ISSN: 1642-9893
  Detail publikace
ASCHENBRENNER, V., FEIFERLÍKOVÁ, R. Festival Procházky uměním. 2019.
  Detail publikace
KUČERA, L., PEŠKA, J., FOJTÍK, P., BARTÁK, P., KUČEROVÁ, P., PAVELKA, J., KOMÁRKOVÁ, V., BENEŠ, J., POLCEROVÁ, L., KRÁLÍK, M., BEDNÁŘ, P. First direct evidence of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Central Europe. Archaeological and Anthropological Sciences, 2019, roč. 11, č. 8, s. 4221-4227. ISSN: 1866-9557
  Detail publikace
ZÍBAROVÁ, L., KOUT, J., KŘÍŽ, M. First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic. Czech Mycology, 2019, roč. 71, č. 1, s. 37-47. ISSN: 1211-0981
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Formatívne hodnotenie žiakov v kognitívnej oblasti v predmete technika. 2019.
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskaja neologija: opyt izučenija. In Leksiko-grammatični innovaciji v sučasnich slov´jans´kich movach : materiali IX Mižnarodnoji naukovoji konferenciji. Dnipro: Lira, 2019. s. 53-60. ISBN: 978-966-981-175-2
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Frazeologičeskie novšestva i ich diskursivnoe osvoenie. In Žurnalistika, mul´timedia: informacionnyj i sociokul´turnyj potencial. Krasnodar: Kubanskij gosudarstvennyj universitet, 2019. s. 85-98. ISBN: 978-5-8209-1605-2
  Detail publikace
HORÁK, J., BRESTOVANSKÁ, T., MLADENOVIĆ, S., KOUT, J., BOGUSCH, P., HALDA, J., ZASADIL, P. Green desert?: Biodiversity patterns in forest plantations. Forest Ecology and Management, 2019, roč. 433, č. February, s. 343-348. ISSN: 0378-1127
  Detail publikace
PEŠKOVÁ, M. Hodnotový obraz Česka a Ruska u Jáchyma Topola. In Revitalizace hodnot: umění a literatura IV. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2019. s. 447-456. ISBN: 978-80-263-1476-9
  Detail publikace
KROTKÝ, J. Implementation of New Technologies in Technical Education. Yelabuga, Russian Federation, 2019.
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Improving Learners' Pragmatic Competence in German as a Foreign Language: Introducing Unique Features of Discourse in Social Networks. Praha, 2019.
  Detail publikace
FILIPI, Z. Informace k projektům PRIM a DG. In Konopásková, A. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce : odborná konference sítě TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. s. 30-33. ISBN: 978-80-7481-201-9
  Detail publikace
Slowík, J. Inkluzivní vzdělávání v ČR. Jelabuga, 04.09.2019 - 04.09.2019.
  Detail publikace
Feiferlíková, R. Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou III.. Plzeň, FPE Klatovská 51, 10.05.2019 - 10.05.2019.
  Detail publikace
PAVELKA, J., HONZÍKOVÁ, J., ĎURIŠ, M., TOMKOVÁ, V., ŠOLTÉS, J. Interest of primary school pupils in technical activities and technical education. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 272 s. ISBN: 978-80-261-0887-0
  Detail publikace
ŠAFRÁNKOVÁ, D., ZACHOVÁ, M. Jak efektivně pracovat s dítětem se SVP. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 48 s.
  Detail publikace
Stočes, J. Jan ze Štiboře / Johannes von Schüttwa. Šitboř (okres Domažlice), 29.06.2019 - 29.06.2019.
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R. Jaroslav Fiala Hudební život Františkových Lázní -recenze:. Plzeň : Archiv města Plzně, 2019.
  Detail publikace
VALOVA, L. Jazyk kak zerkalo real´nosti. Pedagogická fakulta UK Praha, 2019.
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Je současný způsob konceptualizace mentálního handicapu užitečný pro sociální práci?. Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019.
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š., HORA, J. Kognitivní fenomény doprovázející proces vytváření přirozeného čísla. In EME 2019 : zborník abstraktov : Reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov mladšieho školského veku. Bratislava: Univerzita Komenského, 2019. s. 93-95. ISBN: 978-80-223-4707-5
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D., ASCHENBRENNER, V. Koncert Dívčího akademického sboru a Plzeňského akademického sboru. 2019.
  Detail publikace
PLUHÁČKOVÁ, M., DUFFEK, V., STACKE, V., MENTLÍK, P. Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ - identifikovaná kritická místa a jejich příčiny. Arnica, 2019, roč. 9, č. 1, s. 15-30. ISSN: 1804-8366
  Detail publikace
KOUT, J., VLASÁK, J., LINDNER, D. L., BANIK, M. T. Laetiporus lobatus (Basidiomycota, Polyporales), a new fungal species from Costa Rica. Phytotaxa, 2019, roč. 408, č. 3, s. 208-214. ISSN: 1179-3155
  Detail publikace
BATKOVÁ, D., FRANK, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematická soutěž na 1. stupni základní školy. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1339-8725
  Detail publikace
HONZÍK, L., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Matematické úlohy na šachovnici. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 12-24. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Maturita z matematiky v Bavorsku - zadání úloh a stručný postup řešení. Část 2. Učitel matematiky, 2019, roč. 27, č. 1, s. 43-57. ISSN: 1210-9037
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Metaforičeskije scenarii: Tradicii i novacii (na materiale sovremennych mediatekstov). Lingvistika. Lingvokul´turologija, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 298-321. ISSN: 2409-3238
  Detail publikace
RICHTR, V., NOVÁK, L. Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 2019, roč. 28, č. 1, s. 10-16. ISSN: 1210-3349
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G. Neofrazemy v sovremennom mediatekste. In Mediaissledovanija 2019. Barnaul: Izdatel´stvo Altajskogo gosudarstvennogo universiteta, 2019. s. 28-40. ISBN: 978-5-7904-2378-9
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Nové možnosti podpory v inkluzivním vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha, 2019.
  Detail publikace
DZHYNDZHOLIIA, G., RAMAZANOV, S. Obraz vremeni v poezii B. Pasternaka. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (AUEDFD), 2019, roč. Neuveden, č. 62, s. 137-144. ISSN: 2602-2788
  Detail publikace
BRČÁKOVÁ, V., ČECHOVÁ, M., FRANTA, D., HRDLIČKA, M., CHÝLOVÁ, H., MÁLKOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, J., NOVOTNÝ, J., PÍSKOVÁ, R., SPĚVÁČKOVÁ, M., SUDA, Z., ŠTĚPÁNÍK, S., VAŇKOVÁ, J., VEJVODOVÁ, J., VIKTORA, V. Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 220 s. ISBN: 978-80-261-0874-0
  Detail publikace
MALYSHEVA, V., SPIRIN, V., MIETTINEN, O., KOUT, J., SAVCHENKO, A., LARSSON, K. On Craterocolla and Ditangium (Sebacinales, Basidiomycota). Mycological Progress, 2019, roč. 18, č. 5, s. 753-762. ISSN: 1617-416X
  Detail publikace
VALOVA, L. Opyt aprobaciji kursa "Russkij jazyk i kul´tura reči" v Zapadnočešskom universitete. In Jȩzyk Rosyjski jako obcy : Dydaktyka w audytorium sⱡowiańskim i niesⱡowiańskim. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2019. s. 127-139. ISBN: 978-83-951407-3-0
  Detail publikace
PODROUŽEK, L. Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie. 2019.
  Detail publikace
FRANK, F., FRANK, J. Podpora informatického myšlení s využitím Lego robotů. Matematika-fyzika-informatika, 2019, roč. 28, č. 1, s. 74-80. ISSN: 1805-7705
  Detail publikace
KUBAŇOVÁ, P., SIMBARTL, P. Pokusnické práce pro děti předškolního věku - voda. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 33. ISBN: 978-80-261-0872-6
  Detail publikace
PFEIFEROVÁ, D. Prag als Cittá dolente. Zur Romantrilogie von Daniela Hodrová nicht nur im Kontext der Prager deutschen Literatur. In „Kontaminierte Landschaften“ : Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus : eine exemplarische Bestandsaufnahme anhand von literarischen Texten. Berlin : Peter Lang, 2019, s. 217-224. ISBN: 978-3-631-74563-2
  Detail publikace
PRŮCHA, T. Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie. Banská Bystrica, 2019.
  Detail publikace
PRŮCHA, T., FILIPI, Z., ROHLÍKOVÁ, L. Problémy v přípravě učitelů informatiky: případová studie. In Horváthová, D. DidInfo : Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky DidInfo 2019. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2019. s. 115-118. ISBN: 978-80-557-1533-9 , ISSN: 2454-051X
  Detail publikace
LEVÝ, J., RAPANTOVÁ, L. Proměna dokonalá a její užití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Komenský, 2019, roč. 143, č. 04, s. 47-55. ISSN: 0323-0449
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M. Přehledná německá gramatika s nadhledem. 3. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2019, 160 s. ISBN: 978-80-7489-525-8
  Detail publikace
PRŮCHA, T. Příprava budoucích učitelů ve virtuální třídě. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŽOLDOŠOVÁ, K., BIELIKOVÁ, M., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KÉHAR, O., KOHOUT, V., KRATOCHVÍL, P., MERGL, M., PODROUŽEK, L., RANDA, M., REJLOVÁ, J., SIMBARTL, P., ŠAFRÁNKOVÁ, D., ŠRÁMOVÁ, A., VÁGNEROVÁ, P., HILLE, K., ARNDT, P., HAUBER, M., BRAUNERT, S. Přírodověda : interaktivní bádání pro děti a mládež v primárním vzdělávání : metodická příručka pro učitele 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2019, 400 s. ISBN: 978-80-8140-364-4
  Detail publikace
JŮZA, T., DURAS, J., BLABOLIL, P., SAJDLOVÁ, Z., HESS, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., KUBEČKA, J. Recovery of the Velky Bolevecky Pond (Plzen, Czech Republic) via biomanipulation - Key study for management.. Ecological Engineering, 2019, roč. 136, č. Oct, s. 167-176. ISSN: 0925-8574
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Rodiče jako spoluaktéři inkluzivního vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2019.
  Detail publikace
VOTÍK, J. Rovnováhové schopnosti v športě. Brno : Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií, 2019.
  Detail publikace
FILIPI, Z. Rozvoj informatického myšlení žáků. Brno, 2019.
  Detail publikace
FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D. Setkání s hudbou. 2019.
  Detail publikace
VOLTROVÁ, M., MOTLÍKOVÁ, I. Sociální sítě ve výuce němčiny. Cizí jazyky, 2019, roč. 62, č. 2, s. 9-18. ISSN: 1210-0811
  Detail publikace
PĚCHOUČKOVÁ, Š. Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v didaktice matematiky. 2019.
  Detail publikace
SLAVÍK, J., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., HAJEROVÁ MÜLLEROVÁ, L., SOUKUPOVÁ, P. Souvislosti mezi kvalitou reflexe výuky a teoretickou znalostí u studentů magisterského studia v předmětu Reflexe a hodnocení kvality výuky. Edukácia, 2019, roč. 3, č. 1, s. 184-194. ISSN: 1339-8725
  Detail publikace
SLOWÍK, J. Special needs and special gifts: Building an inclusive community.. Loma Linda University, California, USA, 2019.
  Detail publikace
NOVÁK, J., VOTÍK, J., ŠTORK, M., ZEMAN, V. Srovnání normativů tělesné zdatnosti čs. populace z r. 1976 se současnou sportující a nesportující populací. Studia Kinanthropologica, 2019, roč. 20, č. 1, s. 67-76. ISSN: 1213-2101
  Detail publikace
KUHN, T. Tango a Capella Brava. Hudební rozhledy, 2019, roč. 72, č. 5, s. 16-17. ISSN: 0018-6996
  Detail publikace
GAŽÁKOVÁ, E. Tartas : regionální přehlídka dětského divadla již potřinácté v Dobřanech (a po jedenácté v Káčku). Dobřanské listy, 2019, roč. 17, č. 6, s. 10.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Technické vzdelávanie na primárnom stupni školy v historickom a medzinárodnom kontexte. Katolická univerzita v Ružomberoku : Vydavateľstvo VERBUM Katolíckej univerzity v Ružomberk, 2019.
  Detail publikace
JUHAŇÁK, L., ZOUNEK, J., ROHLÍKOVÁ, L. Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system. Computers in Human Behavior, 2019, roč. 92, č. March 2019, s. 496-506. ISSN: 0747-5632
  Detail publikace
JŮNOVÁ, R., SIMBARTL, P. Velikonoční zvyky a tradice na 1. stupni ZŠ. In Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference Olympiáda techniky Plzeň 2019. Plzeň: Západočeská univerzita, 2019. s. 32. ISBN: 978-80-261-0872-6
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Vystoupení sboru na zahájení výstavy fotografií Obloha na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. 2019.
  Detail publikace
LIŠKOVÁ, Š. Vystoupení souboru flamenca Echale Papa na Cestovatelském festivalu Letem světem. 2019.
  Detail publikace
LERCHOVÁ, K., SIMBARTL, P. Využití papíru v mateřské škole pro rozvoj a zjišťování úrovní jemné motoriky u dětí. In Trendy ve vzdělávání: inovace ve školství - učitel jako aktér změny : sborník abstraktů z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019. s. 27. ISBN: 978-80-244-5511-2
  Detail publikace
QUIJADA, L., POPOV, E., POLHORSKÝ, A., TANNEY, J., KOUT, J., JOHNSTON, P., PFISTER, D. What do we know about Grovesiella?. Warsaw-Bialowieza, 2019.
  Detail publikace
Blahutková, D., Hanzelínová, L., Paitlová, J., Průcha-Wittmann, J. Workshop "Grenzüberschreitende Interaktion" in Pilsen. Plzeň, 15.05.2019 - 18.05.2019.
  Detail publikace
VIKTORA, V. Z literárního muzea: Emanuel Bozděch. Český jazyk a literatura, 2019, roč. 69, č. 4, s. 206-207. ISSN: 0009-0786
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J., FADRHONC, J. Zájem žáků o technické obory. Velké Losiny, 2019.
  Detail publikace
PFEIFEROVÁ, D. Černé mše a text jako prostor k zmrtvýchvstání. Tvorba Josefa Winklera. iliteratura.cz, 2019, roč. Neuveden, č. 6.3.2019, s. nestránkováno.
  Detail publikace
HONZÍKOVÁ, J. Čestmír Serafín: Illustrative Electrical Engineering in the primary school curriculum. Olomouc : UPOL Olomouc, 2019.
  Detail publikace
HORA, J. Řešení problémů jako jedna z klíčových kompetencí ve výuce matematiky a informatiky. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2019.
  Detail publikace

Patička