Přejít k obsahu


Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009

Citace:
VALACH, P., VAŠÍČKOVÁ, J., VOTÍK, J., LUKAVSKÁ, M., KLOBOUK, T., DYGRÝN, J. Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009. Tělesná kultura, 2011, roč. 34, č. 1, s. 75-92. ISSN: 1211-6521
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Charakteristics of physical activity in inhabitants of the Pilsner region during years 2005-2009
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Petr Valach Ph.D. , Jana Vašíčková , PaedDr. Jaromír Votík CSc. , Mgr. Marie Lukavská CSc. , PaedDr. Tomáš Klobouk CSc. , Jan Dygrýn
Abstrakt CZ: VÝCHODISKA: Pohybová aktivita (PA) lidské bytosti je základním projevem jejího života a význam PA pro udržení psychického a fyzického zdraví se v procesu vývoje lidstva neustále zvyšuje. CÍLE: Cílem práce bylo analyzovat PA obyvatel plzeňského regionu z hlediska personálních a socioenvironmentálních faktorů, které mohou ovlivňovat velikost PA této populační skupiny. METODIKA: Náhodného výběru realizovaného v rámci výzkumného záměru v letech 2005–2009 se zúčastnili obyvatelé Plzeňského kraje ve věku 25–58 let. VÝSLEDKY: Pro finální analýzu byla využita data od 1125 obyvatel Plzeňského kraje. Muži se základním vzděláním vykazovali signifikantně vyšší PA než muži s vyšším dokončeným vzděláním. U žen se jako nejvýznamnější položkou pro realizaci PA ukázalo vlastnictví psa. ZÁVĚRY: Úroveň celkové PA mužů Plzeňského kraje je z předkládaných položek dotazníku ANEWS signifikantně ovlivněna pouze dokončením základního vzdělání a typem zástavby podlažních domů v okolí bydliště.
Abstrakt EN: BACKGROUND: The physical activity (PA) of inhabitants from the Pilsner region (PR) can be influenced by specific regional characteristics. The overall PA can be influenced by social and environmental conditions. AIM: The aim of this study was to identify the level of PA by inhabitants from the PR. METHODS: Inhabitants from the PR in age of 25–58 years took part in a random selection carried out throughout the research survey in years 2005–2009. RESULTS: For final analysis we used data from correctly and completely filled quest. from 1,125 inhabitants of the PR. We found significant difference in the level of overall PA among particular groups of men only in category “completed education”, and in women in category “dog ownership”. CONCLUSION: The level of overall PA of men from the PR is from the presented items of the questionnaire ANEWS significantly influenced only by attained elementary education and type of multistorey buildings in neighborhood.
Klíčová slova

Zpět

Patička