Přejít k obsahu


K otázce sociální mobility chudých studentů středověké pražské právnické univerzity : několik příkladů ze saského univerzitního národa

Citace:
STOČES, J. K otázce sociální mobility chudých studentů středověké pražské právnické univerzity : několik příkladů ze saského univerzitního národa. In Sacri canones servandi sunt. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. s. 459-467. ISBN: 978-80-7286-121-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On the Question of the Social Mobility of Poor Students from the Medieval Prague Law University. Several Exapmles of the Saxon University Nation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav AV ČR
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Příspěvek nejprve vymezuje pojem chudý student a následně srovnává početní zastoupení těchto studentů na jednotlivých středověkých univerzitách, přičemž hlavní pozornost je věnována juristům. Následně je zpochybněna dosud v literatuře často zmiňovaná teze o minimálních možnostech sociální mobility těchto studentů, a to několika příklady ze saského národa pražské právnické univerzity (1372-1419), kdy se osoby imatrikulované jako "pauperes", které zpravidla ani nedosáhly univerzitního gradu, prosadily v církevní hierarchii a dosáhly v ní i poměrně významných pozic.
Abstrakt EN: The study first defines the term "poor student" and then it compares the numbers of such students at various medieval universities. The main focus is given to the occurrence of the "poor students" among the law students . Subsequently, it discusses and challenges the theory of low social mobility of the 'poor students' maintained by some literature on the topic. It gives several examples of members of the Saxon university nation at the Prague Law university (1372−1419) who were matriculated as 'pauperes' and did not even reach a university grade, but who none the less succeeded to assert themselves within the church and were even appointed to high positions in its hierarchy.
Klíčová slova

Zpět

Patička