Přejít k obsahu


Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace

Citace:
FRIŠ, M., KOHOUT, J., ROHLÍKOVÁ, L., SLOWÍK, J. Tablet a jeho možnosti v konceptu Bazální stimulace. Školní poradenství v praxi, 2017, roč. 4, č. 2, s. 7-9. ISSN: 2336-3436
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tablet and its options Tablet and its potentiality in the concept of Basal Stimulation
Rok vydání: 2017
Autoři: Bc. Martin Friš , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D. , PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek stručně představuje význam dotyku v rámci konceptu Bazální stimulace a shrnuje první výsledky výzkumu, který probíhá už druhý rokem na plzeňském odloučeném pracovišti ZŠ speciální a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín. Výzkum realizovaný pracovníky speciální školy a odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni sleduje možnosti využití tabletu při práci se žáky s těžkým kombinovaným postižením, u kterých jsou dlouhodobě zaznamenávány na video a následně podrobně analyzovány různé typy aktivit s využitím tabletu iPad a Apple TV.
Abstrakt EN: The article briefly presents the importance of touch within the concept of Basal Stimulation, and summarizes the first results of the research that has been taking place for the second year in the Pilsen separate workplace of Special and Practical Schools of Diaconia ČCE Merklín. Research carried out by special school staff and experts from the University of West Bohemia in Pilsen focus on the use of a tablet in work with pupils with multiple severe disability, which have been recorded in the long run and then analyzed as the various types of activities using iPad and Apple TV.
Klíčová slova

Zpět

Patička