Přejít k obsahu


Visegrádská doktorandská konference Teorie a praxe hudební výchovy IV na Pedagogické fakultě UK v Praze

Citace:
KODEJŠKA, M., SLAVÍKOVÁ, M. Visegrádská doktorandská konference Teorie a praxe hudební výchovy IV na Pedagogické fakultě UK v Praze. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 1-2, s. 14-16. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Visegrad Doctoral Conference Theory and Practice of Music Education IV at the Faculty of Education in Prague
Rok vydání: 2016
Autoři: Miloš Kodejška , Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc.
Abstrakt CZ: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Praze a se Soukromou ZUŠ Music Art - Fakultní školou UK v Praze uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci pod patronací Evropské společnosti pro hudební výchovu (EAS). Konference doktorandů a jejich učitelů s názvem Teorie a praxe hudební výchovy IV se uskutečnila ve dnech 12. a 13. 11. 2015 v Praze. Autoři Miloš Kodejška a Marie Slavíková představují nejvýznamnější témata konferenčních příspěvků z těchto oblastí: 1. Celospolečenské změny v hudebním vzdělávání, výchově a kultuře u školních dětí. 2. Pěvecká činnost ve škole. 3. Instrumentální činnost ve škole. 4. Hudba a pohyb ve škole. 5. Poslech hudby ve škole v integraci s dalšími hudebními činnostmi. 6. Prezentace hudebně pedagogických projektů s cílem pomoci HV ve školách.
Abstrakt EN: Charles University in Prague, the Faculty of Education, the Department of Music in cooperation with the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in Prague and the Private Art Music School - Prague School of Fine Arts organized an international scientific conference under the patronage of the European Society for Music (EAS). The Conference of Doctoral Students and Their Teachers entitled Theory and Practice of Music Education IV took place on 12 and 13 November 2015 in Prague. The authors of Miloš Kodejška and Marie Slavíková represent the most important topics of conference contributions from the following areas: 1. Socio-cultural changes in music education, education and culture in school children. 2. Singing at school. 3. Instrumental activity at school. 4. Music and movement in school. 5. Listening to music at school in integration with other musical activities. 6. Presentation of musical pedagogical projects to help HV in schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička