Přejít k obsahu


Znalosti o epilepsii a stigmatizace související s touto nemocí u studentů učitelství

Citace:
KOHOUT, J., BRABCOVÁ, D., JEŽKOVÁ, M. Znalosti o epilepsii a stigmatizace související s touto nemocí u studentů učitelství. Vernířovice, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , Mgr. Dana Brabcová Ph.D. , Michaela Ježková
Abstrakt CZ: Východiska: V předchozích studiích z České republiky i dalších států byla zjištěna poměrně nízká úroveň znalostí učitelů o epilepsii stejně jako jejich nízká sebedůvěra v přístupu k dětem s touto nemocí. Cílem této studie je prozkoumat úroveň znalostí o epilepsii u studentů učitelských oborů a rovněž zjistit míru psychosociální stigmatizace u této nemoci vnímanou z perspektivity potenciálních budoucích učitelů. Metoda: 440 studentů učitelství ze ZČU a JČU vyplnilo 18-ti položkový test s výběrem jedné správné ze 4 nabízených možností zaměřený na znalosti o epilepsii a rovněž 21-ti položkovou českou verzi Škály stigmatu u epilepsie. Oba dotazníky byly validovány v našich předchozích studiích a vykazují vyhovující psychometrické vlastnosti. Výsledky: Byla zjištěna relativně nízká úroveň znalostí o epilepsii, když průměrný výsledek v testu byl 7,21 bodu z 18. Na druhé straně, průměrná míra stigmatizace byla ve srovnání se zahraniční literaturou poměrně příznivá, když dosáhla hodnoty 42,45 %. Klíčovým faktorem ovlivňujícím pozitivně znalosti o epilepsii byla osobní znalost někoho s epilepsií. Naopak nebyl zaznamenán statisticky významný vliv u dalších proměnných jako je pohlaví, studovaný obor či typ studované SŠ. Závěry: Potenciální budoucí učitelé vykazují celkově nízkou úroveň znalostí o epilepsií a bylo by vhodné věnovat se v rámci jejich přípravy alespoň rámcově zlepšení tohoto stavu.
Klíčová slova

Zpět

Patička