Přejít k obsahu


Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu

Citace:
Šafránková, D., Podroužek, L., Zachová, M. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Plzeň, 16.09.2015 - 18.09.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethical and social aspects of education and educational research
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D. , Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. , PhDr. Markéta Zachová Ph.D.
Abstrakt CZ: XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí se konala ve dnech 16. - 18. září 2015 v Plzni , jejiž hlavním tématem byl etika a sociální problematika ve vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Hlavní téma bylo rozvíjeno v příspěvcích konference a rozčleněno do šesti sekcí (sedmá sekce byla posterová). Součásti konference bylo sympozium a dva workshopy zaměřené do oblastí metodologie a výsledků výzkumného šetření v designu akčního výzkumu (výukuové komunikace ve školní třídě) a na mezinárodní vzdělávací studie. Etickíé jednání a společenská odpovědnost byly hlavním průsečíkem současného pedagogického výzkumu ve výchově a vzdělávání. Konferenci pořádala katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni společně s ČAPV ČR.
Abstrakt EN: XXIII. Conference Czech Educational Research Association with international participation was held from September 16 to 18, 2015 in Pilsen, whose main topic was ethics and social issues in education and educational research. The main theme was developed in the conference contributions and divided into six sections (seventh section was a poster). The conference symposium and two workshops in the areas of methodology and results of the research in the design of action research (výukuové communication in the classroom) and international educational studies. Ethical conduct and social responsibility were the main intersection of current educational research in education. The conference was organized by the Department of Education University of West Bohemia in Pilsen, Czech Educational Research Association, Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička