Přejít k obsahu


Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze

Citace:
SLAVÍKOVÁ, M. Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 274 s. ISBN: 978-80-7290-724-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Slavíková CSc. , PaedDr. Eva Králová PhD. , Doc. PaedDr. Slávka Kopčáková PhD. , Doc. PaedDr. Miloš Kodejška CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je sborníkem příspěvků z konference studentů doktorandských magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v r. 2013 v Praze. Hlavním záměrem konference bylo, aby se studenti a pedagogové aktivně zajímali o potřeby školního hudebního vzdělávání dětí a mládeže, v duchu celoživotního úsilí Jaroslava Herdena, profesora Univerzity Karlovy v Praze a zakladatele doktorandských konferencí v Praze. Sborník reflektuje badatelskou činnost studentů a učitelů vysokých škol s pedagogickým zaměřením a naplňuje též programové cíle Evropské asociace pro školní hudební vzdělávání – EAS.
Klíčová slova

Zpět

Patička