Přejít k obsahu


Propedeutika pojmu funkce

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L., HORA, J. Propedeutika pojmu funkce. Učitel matematiky, 2016, roč. 25, č. 1, s. 32-42. ISSN: 1210-9037
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Propedeutics of the Term "Function"
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Martina Kašparová Ph.D. , PhDr. Lukáš Honzík Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Hora CSc. ,
Abstrakt CZ: S funkcí se žáci setkávají důkladněji na 2. stupni základní školy. Propedeutiku tohoto pojmu však lze zařadit již v mateřské škole nebo na 1. stupni základní školy. V mateřské škole mohou děti pracovat se závislostmi, tedy pomocí manipulace, pohybu nebo grafického záznamu vytvářet a doplňovat řady. Na 1. stupni základní školy žáci doplňují řady nebo tabulky a prostřednictvím jednoduchých úloh z reálného života se seznamují s lineární funkcí.
Abstrakt EN: Pupils encounter functions thoroughly at secondary school. It is however possible to include the propedeutics of this term already at nursery or at primary school. At nursery, children can work with dependences, i.e. create and complete numbers rows by means of manipulation, movement or graphic records. At primary school, learners complete numbers rows or tables and familiarise with the linear function by solving simple tasks from real life.
Klíčová slova

Zpět

Patička