Přejít k obsahu


Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ

Citace:
COUFALOVÁ, J. Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ. 5. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 138 s. ISBN: 978-80-261-0650-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je zaměřena na rozšiřování číselných oborů (celá čísla, racionální čísla, reálná čísla). Akcentována je didaktická transformace matematické teorie. Zvláštní kapitola je věnována metodám řešení slovních úloh na 1. stupni ZŠ.
Klíčová slova

Zpět

Patička