Přejít k obsahu


Interdisciplinární vztahy v činnostech v mateřské škole

Citace:
PĚCHOUČKOVÁ, Š., KAŠPAROVÁ, M., HONZÍK, L. Interdisciplinární vztahy v činnostech v mateřské škole. In EME2016 Proceedings. Primární matematické vzdělávání v souvislostech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. s. 168-172. ISBN: 978-80-905281-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interdisciplinary Relationships in the Activities in Nursery School
Rok vydání: 2016
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Martina Kašparová Ph.D. , PhDr. Lukáš Honzík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce s dětmi v mateřské škole poskytuje velký prostor pro uplatňování interdisciplinárních vztahů mezi předmatematickou výchovou a ostatními oblastmi předškolního vzdělávání. Do příspěvku jsou zařazeny konkrétní ukázky aktivit, ve kterých se kromě předmatematických představ rozvíjejí i další kompetence dětí.
Abstrakt EN: The work with nursery school children provides a large space for the application of interdisciplinary relationships bethween mathematical education and other areas of preschool education. Specific activities are presented in this submission, in which not only pre-mathematical conceptions, but also other children's competences are cultivated.
Klíčová slova

Zpět

Patička