Přejít k obsahu


Člověk s handicapem v křesťanském společenství

Citace:
SLOWÍK, J. Člověk s handicapem v křesťanském společenství. 1. vyd. Praha : Advent-Orion, spol. s r.o., 2015, 163 s. ISBN: 978-80-7172-747-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A person with disability in the Christian community
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Advent-Orion, spol. s r.o.
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace představuje komplexní pohled na situaci lidí s různými druhy zdravotního postižením nebo se sociálním znevýhodněním z hlediska křesťanského přístupu a možnosti začlenění a sociální existence těchto jedinců i v rámci církevního společenství. Stručně je mapován jak historický vývoj přístupu k handicapovaným lidem v křesťanské kultuře, tak i současná moderní společenská paradigmata včetně reálných variant pomoci, podpory a péče založené na hodnotách křesťanského humanismu.
Abstrakt EN: The publication presents a comprehensive overview of the situation of people with different kinds of disabilities or social disadvantages in terms of the Christian approach and inclusion, and social existence of these individuals even within the ecclesial community. Briefly is mapped the historical development of access to disabled people in Christian culture as well as modern contemporary social paradigms including real opportunities, support and care based on values of Christian humanism.
Klíčová slova

Zpět

Patička