Přejít k obsahu


Průzkum flóry a vegetace VKP "Mokřad na Černickém potoce - J část", lokality prstnatce májového v Plzni-Koterově

Citace:
HLINKOVÁ, D., CHOCHOLOUŠKOVÁ, Z., MATĚJKOVÁ, I. Průzkum flóry a vegetace VKP "Mokřad na Černickém potoce - J část", lokality prstnatce májového v Plzni-Koterově. Erica, 2015, roč. Neuveden, č. 22, s. 61-75. ISSN: 1210-065X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: floristic and vegetation survey of a wetland with occurence of Dactylorhiza majalis in Koterov near Pilsen cety (Czech Republic)
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Daniela Hlinková , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Ivona Matějková
Abstrakt CZ: Článek je věnován výsledkům botanického přůzkumu významného krajinného prvku "Mokřad na Černickém potoce - J část" realizovaném v letech 2013 - 2015. Byly zkoumány biotopy vlhkých pcháčových luk s vitálními populacemi Dactylorhiza majalis. Součástí výzkumu bylo nastavení managementu kosení a jeho praktické provádění.
Abstrakt EN: During the survey of the flora at the sete "Mokřad na Černickém potoce - J část" (the Wetland at Černický potok stream) in Koterov near Pilsen city in Western Bohemia (Czech Republic), 120 species of vascular plants were recorded. In botanically valuable semi-natural wet biotopes, most of the eaxa belonged to the alliace Calthion, other wpecies were linded to the alliances Caricion fuscae and Arrhenatherion. Some parts of the site were covered with ruderal vegetation, especially along nearby small road. In the years 2013 - 2015 the population of Dactylorhiza majalis was monitored in the whole area of the site, where all fertile platns were counted. Moreover, both fertile and sterile specimens of Dactylorhiza majalis were recorded in two experimental square plots (25 m2) fixed in 2013. In these plots, detailed vegetation structure of the stands with occurence of D. majalis. As for the managemant, the study sete had always been regularly mowed once per year until the 90s of the 20th century. Then the traditional management was interrupted for several years, and again restored in 2006, but was performed only irregularly. Regular mowing has been restored only since 2010 with positive effect on the vitality of the D. majalis population. This fact is in accordance with usual management strategies practised for maintenance of sites with populations of D. majalis.
Klíčová slova

Zpět

Patička