Přejít k obsahu


Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách

Citace:
DUBEC, M., GAŽÁKOVÁ, E., HONZÍKOVÁ, J., JAROŠOVÁ, , KASLOVÁ, M., KOLOVSKÁ, I., MARKOVÁ - KRYSTLÍKOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š., PODPERA, M., SLOWÍK, J., SOVOVÁ, P., SZYMIKOVÁ, R., ŠAFRÁNKOVÁ, D., ŠÍSTKOVÁ, J., ŠKARDOVÁ, M., VYDROVÁ, J., COZLOVÁ, S., ZACHOVÁ, M., BERANOVÁ, M. Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 258 s. ISBN: 978-80-261-0560-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The content, methods and forms of polytechnic education in kindergartens
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Michal Dubec , PhDr. Josef Slowík Ph.D. , MgA. Eva Gažáková , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , PhDr. Ludmila Jarošová , PhDr. Michaela Kaslová , Mgr. Ilona Kolovská , Jiřina Marková - Krystlíková , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Milan Podpera , Mgr. Pavla Sovová Ph.D. , Mgr. Regina Szymiková , PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D. , Mgr. Jana Šístková , Mgr. Mirka Škardová , MUDr. Jitka Vydrová , Mgr. Světlana Cozlová , Mgr. Markéta Zachová , Martina Beranová
Abstrakt CZ: Publikace vznikla jako jeden z výstupů projektu "Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách" (CZ.1.07/1.3.00/48.0033) se záměrem nabídnout cenné informace a zkušenosti především pedagogům působícím v praxi preprimárního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly systematicky představují východiska, průběh i výstupy projektu, zároveň s tím ale nabízejí ucelený vhled do oblasti polytechnické výchovy jako takové a reflektují možnosti její aplikace v předškolní výchově a vzdělávání.
Abstrakt EN: The publication was created as one of the outcomes of the project "The content, methods and forms of polytechnic education in kindergartens" (CZ.1.07 / 1.3.00 / 48.0033), with the intention to provide valuable information and experience especially for teachers in preschool education. The chapters represent a systematic basis, progress and outcomes of the project and they offer a comprehensive insight into the field of polytechnic education as well as reflection of possibilities of its application in preschool education.
Klíčová slova

Zpět

Patička