Přejít k obsahu


Přeshraniční srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku – pilotní studie

Citace:
BENEŠOVÁ, D., LANGE, U., OELZE, J., SALCMAN, V., SCHULZ, H., SCHUSTER, S., VALACH, P. Přeshraniční srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku – pilotní studie. Chemnitz : Universitätsverlag Chemnitz, 2014, 147 s. ISBN: 978-3-944640-36-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cross-border Comparative Analysis of Motor Skills in Children of Younger School Age – Pilot Study
Rok vydání: 2014
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: Universitätsverlag Chemnitz
Autoři: Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Uwe Lange , Dr. Janine Oelze , Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Prof. Dr. med. Henry Schulz , Simone Schuster , Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzrůstající nedostatek pohybu dětí a mladistvých v průmyslových státech se v minulých desetiletích rozvinul ve zdravotně-politický problém. V souladu s touto problematikou zároveň klesá i úroveň motorických schopností a dovedností, což představuje citelné omezení dětského vývoje, fyzické i psychické komponenty. Následné zvýšené náklady zdravotní péče potom i více zatěžují zdravotnictví jednotlivých zemí. Vědci Západočeské Univerzity v Plzni a Technické Univerzity Chemnitz si z tohoto důvodu vytvořili jako cíl své pilotní studie pod názvem „Přeshraniční srovnávací analýza motorických schopností dětí mladšího školního věku“ úkol, stanovit a porovnat aktuální zdravotní situaci školáků v České republice a Německu.
Abstrakt EN: The increasing lack of movement in children and adolescents in industrial countries resulted in a health and political problem in the recent decades. In accordance with these points at issue, the level of motor skills and abilities also decrease, which represents a significant limitation of children's development, physical and psychological components. Rising costs for health care, which have a significant impact on health service in individual countries, are the consequences arising from this fact. The objective of the research teams from the University of West Bohemia in Pilsen and the Technical University of Chemnitz is to determine and compare the present health situation of pupils in the Czech Republic and Germany within the framework of the pilot study titled "Cross-border Comparative Analysis of Motor Skills in Children of Younger School Age".
Klíčová slova

Zpět

Patička