Přejít k obsahu


Historická dílna IX. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014

Citace:
TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, R., SOUKUP, D., ČORNEJ, P., KALOUSOVÁ, V., RYANTOVÁ, M., MERGL, J., PEŘINOVÁ, A., HUS, M. Historická dílna IX. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 208 s. ISBN: 978-80-261-0575-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The History Workshop IX. A Collection of Contributions 2014
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Špačková , Mgr. Radka Těšínská Lomičková Ph.D. , Mgr. Daniel Soukup Ph.D. , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Prof. PhDr. Petr Čornej DrSc. , Mgr. Václava Kalousová , Doc. PhDr. Marie Ryantová CSc. , PhDr. Jan Mergl Ph.D. , Mgr. Anna Peřinová , PhDr. MIroslav Hus
Abstrakt CZ: Sborník obsahuje osm příspěvků přednesených v roce 2014 na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v rámci cyklu Historická dílna, který si klade za cíl prezentovat aktuální historický výzkum (zejména v západních Čechách). Témata příspěvků jsou volena záměrně co nejpestřeji, napříč různými časovými obdobími, výjimkou nejsou ani studie z příbuzných oborů (teologie, dějiny umění apod.). Mezi autory příspěvků lze nalézt začínající mladé badatele i známé osobnosti historické vědy.
Abstrakt EN: The collection contains eight papers given in the year 2014 at the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Plzeň. They form part of the cycle The History Workshop which aims at presenting the results of current historical research (mainly of West Bohemia). The topics of the contributions are selected to be most varied. They cover different periods and incorporate studies from history-related sciences (theology, art history etc.) In the list of authors, young, beginner researchers can be found alongside well established historians.
Klíčová slova

Zpět

Patička