Přejít k obsahu


The Influence of Binocular Vision on Sensomotor Learning Process

Citace:
SALCMAN, V., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P. The Influence of Binocular Vision on Sensomotor Learning Process. In INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference : Conference Proceedings. Madrid: IATED Academy, 2015. s. 2638-2643. ISBN: 978-84-606-5763-7 , ISSN: 2340-1079
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of Binocular Vision on Sensomotor Learning Process
Rok vydání: 2015
Místo konání: Madrid
Název zdroje: IATED Academy
Autoři: Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: Principem této studie je identifikovat možné popisně asociativní vztahy mezi procesem senzomotorického učení a kvalitou binokulárního vidění (stereopse). Realizovaný výzkum se opírá o pilotní studii (Salcman, V., Benešova, D., Valach, P., Hecová, L.) z roku 2012. Aktuální výzkum zahrnuje výrazné rozšíření homogenního počtu probandů - studentů tělesné výchovy a sportu (n = 72). V rámci výzkumu byly analyzovány zrakové funkce pomocí testu jednoduchého binokulárního vidění a proces senzomotorického učení s využitím testu zrcadlového kreslení. Statistické zpracování získaných dat bylo vyhodnoceno pomocí programu Statistika 8.0. Na základě získaných výsledků bylo možné určit významnost vztahu mezi kvalitou zrakových funkcí (jednoduché binokulární vidění) a procesem senzomotorického učení.
Abstrakt EN: The principle of the study is to identify a possible descriptively associative relation between sensomotor learning and the quality of binocular vision (stereopsis). The realized research, based on the pilot study (Salcman, V., Benešova, D., Valach, P., Hecová, L. (2012). The influence of binocular vision on sensomotor learning process.), includes the extension of a homogeneous sample of students in sports up to n = 72 and analyzed the visual functions (single binocular vision) and the sensomotor learning proces (mirror drawing). Following statistical processing of the gained data will evaluate significance of the relationship between visual functions and motor learning process.
Klíčová slova

Zpět

Patička