Přejít k obsahu


Jak se žilo v Plzni za císaře "Procházky". Katalog výstavy

Citace:
KILIÁN, J., MUŠKOVÁ, E., STOČES, J., PLESKAČOVÁ, I. Jak se žilo v Plzni za císaře "Procházky". Katalog výstavy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 115 s. ISBN: 978-80-261-0431-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How people lived in Pilsen during the reign of the Emperor "Prochazka”. The exhibition catalogue
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D. , Mgr. Eva Mušková Ph.D. , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Mgr. Iva Pleskačová
Abstrakt CZ: Katalog doplňuje stejnojmennou výstavu, která probíhala od 29. dubna do 13. července 2014 v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Cílem výstavy i jejího katalogu bylo postihnout zásadní změny, k nimž došlo v Plzni v době vlády Františka Josefa I. (1848–1916), v Čechách některými posměšně přezdívaného „starý Procházka“. Hlavní důraz je kladen na přelom 19. a 20. století. Čtenář se prostřednictvím stručných textů, dobových fotografií a vyobrazení nejrůznějších předmětů denní potřeby seznámí s rozvojem města, s industrializací, dopravou a komunikací, technickými vymoženostmi, ale i s každodenním životem tehdejších obyvatel, zejména jejich životním stylem, náboženstvím, kulturou, školstvím, sportem a dalšími způsoby trávení volného času. Součástí katalogu je i ukázka části didaktického programu, který byl na výstavě připraven především pro žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií.
Abstrakt EN: Catalogue complements the exhibition, which ran from April 29 to July 13, 2014 in Pilsen Region Ethnographic Museum at Republic Square in Pilsen. The aim of the exhibition and its catalogue is to describe the fundamental changes that have occurred in Pilsen during the reign of Franz Joseph I (1848-1916), in Bohemia some derisively nicknamed "Old Prochazka". The main emphasis is on the turn of the 19th and 20th centuries. The reader becomes acquainted through the brief texts, period photographs and images of various objects of daily use with the city development, industrialization, transportation and communications, technical achievements, but also the everyday life of that population, particularly their lifestyle, religion, culture, education, sports and more ways of spending free time. Part of the catalogue is also covered by a demonstration of the didactic program, which was at the exhibition prepared especially for students of elementary schools and lower grades of secondary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička