Přejít k obsahu


Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013

Citace:
KUBÍN, P., LHOTÁK, J., GROLLOVÁ, J., KINKOROVÁ, R., ČERNÝ, K., HANULÍK, V., VEJVODA, Z., ULRYCHOVÁ, M. Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014, 182 s. ISBN: 978-80-261-0399-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The History Workshop VIII. A Collection of Contributions 2013
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Petr Kubín Ph.D. , Mgr. Lenka Špačková , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , PhDr. Jan Lhoták , Mgr. Jana Grollová Ph.D. , Radka Kinkorová , Doc. Mgr. Karel Černý Ph.D. , Mgr. Vladan Hanulík Ph.D. , PhDr. Zdeněk Vejvoda Ph.D. , PhDr. Marta Ulrychová Ph.D.
Abstrakt CZ: Sborník obsahuje osm příspěvků přednesených v roce 2013 na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v rámci cyklu Historická dílna, který si klade za cíl prezentovat aktuální historický výzkum (zejména v západních Čechách). Témata příspěvků jsou volena záměrně co nejpestřeji, napříč různými časovými obdobími, výjimkou nejsou ani studie z příbuzných oborů (teologie, etnologie, dějiny vědy apod.). Mezi autory příspěvků lze nalézt začínající mladé badatele i známé osobnosti historické vědy.
Abstrakt EN: The collection contains eight papers given in the year 2013 at the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Plzeň. They form part of the cycle The History Workshop which aims at presenting the results of current historical research (mainly of West Bohemia). The topics of the contributions are selected to be most varied. They cover different periods and incorporate studies from history-related sciences (theology, ethnology, history of sciences etc.) In the list of authors, young, beginner researchers can be found alongside well established historians.
Klíčová slova

Zpět

Patička