Přejít k obsahu


Varianta pojetí didaktiky výchovy ke zdraví v profesní přípravě studentů učitelství základní školy

Citace:
PODROUŽEK, L., ŠAFRÁNKOVÁ, D. Varianta pojetí didaktiky výchovy ke zdraví v profesní přípravě studentů učitelství základní školy. In Sborník ze 4. mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní styl. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 4-10. ISBN: 978-80-7394-479-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Option Didactic Concept of Health Education in the Training of Student Teachers Primary School
Rok vydání: 2013
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. , PhDr. Dagmar Šafránková Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je stručně analyzována varianta pojetí didaktiky výchovy ke zdraví jako vědní discipliny vyučované v oboru základních škol. Předkládaná varianta pojetí předmětové didaktiky propojuje odborná a didaktická, teoretická a praktická kritéria při výuce didaktiky a současně umožňuje predikci možných vývojových trendů ve výuce předmětové didaktiky. Analyzovaná koncepce je demonstrována na ukázkách didaktických postupů, které jsou využity při výuce studentů učitelství výchovy ke zdraví.
Abstrakt EN: The paper briefly examines the integral - communicative approach to didactics of elementary education as a science taught in the field of teacher training. This concept combines specialist subject didactics with didactic, theoretical and practical criteria for teaching didactics and also enables the prediction of possible developments in the teaching of subject didactics. The analyzed concept is presented on examples of teaching practices that are used to teach students of health education.
Klíčová slova

Zpět

Patička