Přejít k obsahu


Bringing Technology to Real Life

Citace:
KLEČKOVÁ, G. Bringing Technology to Real Life. In Teaching with Technology and the Human Touch : TESOL-SPAIN Convention Proceedings. Seville: TESOL Spain, 2013. s. 27-34. ISBN: 978-84-695-8695-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bringing Technology to Real Life
Rok vydání: 2013
Místo konání: Seville
Název zdroje: TESOL Spain
Autoři: Mgr. Gabriela Klečková Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní technologie mají ve výuce cizích jazyků své nezbytné místo nicméně pro mnohé stále zůstává otázkou, jak je ve výuce efektivně využít. Článek nabízí přehled faktorů, které jsou při úspěšné integraci potřeba brát v úvahua zároveň představuje kritéria, ze kterých by měly efektivní jazykové aktivity spojené s moderními technologiemi vycházet.
Abstrakt EN: Technology has its place in language teaching yet its effective integration remains to puzzle many. This article provides an overview of considerations for successful integration of technology and outlines criteria for designing effective language activities around technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička