Přejít k obsahu


Historická dílna VII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2012

Citace:
ŠKABRADA, J., TEJČEK, M., HLAVÁČEK, I., JINDRA, P., ANTONÍN MALANÍKOVÁ, M., HOLÝ, M., TEJNICKÁ, Z., KRČMÁŘ, L. Historická dílna VII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2012. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 204 s. ISBN: 978-80-261-0315-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The History Workshop VII. A Collection of Contributions 2012
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Špačková , Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada CSc. , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Mgr. Michal Tejček , Prof. PhDr. Ivan Hlaváček CSc. , Mgr. Petr Jindra , Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková Ph.D. , Doc. PhDr. Martin Holý Ph.D. , Mgr. Zuzana Tejnická , Mgr. Luděk Krčmář
Abstrakt CZ: Sborník obsahuje osm příspěvků přednesených v roce 2012 na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni v rámci cyklu Historická dílna, který si klade za cíl prezentovat aktuální historický výzkum (zejména v západních Čechách). Témata příspěvků jsou volena záměrně co nejpestřeji, napříč různými časovými obdobími, výjimkou nejsou ani studie z příbuzných oborů (historie umění, archeologie, etnologie apod.). Mezi autory příspěvků lze nalézt začínající mladé badatele i známé osobnosti historické vědy.
Abstrakt EN: The collection contains eight papers given in the year 2012 at the Faculty of Education of the University of West Bohemia in Plzeň. They form part of the cycle The History Workshop which aims at presenting the results of current historical research (mainly of West Bohemia). The topics of the contributions are selected to be most varied. They cover different periods and incorporate studies from history-related sciences (art history, archaeology, ethnology, etc.) In the list of authors, young, beginner researchers can be found alongside well established historians.
Klíčová slova

Zpět

Patička