Přejít k obsahu


Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje

Citace:
STOČES, J., MUŠKOVÁ, E., BERNHARDT, T., ČECHURA, J., FATKOVÁ, G., CHVÁTAL, V.F., JÍCHOVÁ, M., KALOUSOVÁ, V., KINKOROVÁ, R., LHOTÁK, J., MARTINOVSKÁ, S., MAUR, E., ŘEHÁČEK, K., SOKOL, P., ULRYCHOVÁ, M., VEJVODA, Z., ZÍKOVÁ, T. Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 315 s. ISBN: 978-80-261-0328-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Once upon a Time in the West (of Bohemia). Chapters in the History of Culture and Everyday Life of Pilsen and the Pilsen Region
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Mgr. Eva Mušková Ph.D. , Mgr. Tomáš Bernhardt , Prof. PhDr. Jaroslav Čechura DrSc. , Mgr. Gabriela Fatková , PhDr. Václav Fred Chvátal , Mgr. Marie Jíchová , Mgr. Václava Kalousová , Mgr. Radka Kinkorová , PhDr. Jan Lhoták , Bc. Soňa Martinovská , Prof. PhDr. Eduard Maur CSc. , PhDr. Karel Řeháček , Mgr. Petr Sokol , PhDr. Marta Ulrychová Ph.D. , PhDr. Zdeněk Vejvoda Ph.D. , PhDr. Tereza Zíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kolektivní monografie, na níž se autorsky podílelo celkem 17 historiků, archeologů a etnologů, přináší 15 původních regionálně-historických či mikrohistorických sond do dějin Plzně a Plzeňského kraje. Záměrně se nejedná o syntézu, jednotlivé kapitoly zahrnují rozličná témata, místa, časová období i metodické postupy, vždy se však nějakým způsobem dotýkají problematiky každodenního života a kultury v tom nejširším slova smyslu. Publikace má v zásadě odborný charakter, zároveň však chce oslovit i poučené laiky a inspirovat učitele při výuce dějepisu či vlastivědy.
Abstrakt EN: This teamwork monograph, consisting of authorial contributions by 17 historians, archaeologists and ethnologists, conveys 15 original probes into the regional history or microhistory of Pilsen and the Pilsen Region. Purposefully, the work does not amount to a synthesis; its individual chapters present a variety of topics, locations, periods and methodologies. Nevertheless, they are all concerned with the issue of everyday life and culture in its broadest sense. Although the monograph is of an essentially specialized nature, it aspires to address a wider audience of enthusiasts as well as inspire history teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička