Přejít k obsahu


Stereopsis test and modified test of ball tossing and catching in lying position in childern of younger school age

Citace:
BENEŠOVÁ, D., SALCMAN, V., VALACH, P. Stereopsis test and modified test of ball tossing and catching in lying position in childern of younger school age. Scientic Review of Physical Culture, 2013, roč. 3, č. 3, s. 173-178. ISSN: 2083-8581
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stereopsis test and modified test of ball tossing and catching in lying position in childern of younger school age
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Václav Salcman Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době se snižuje úroveň spontánní pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku, zatímco pohybové chování člověka je jedním z určujících předpokladů pro jeho úspěch v každodenní činnosti. V rámci naší pilotní studie jsme testovali děti mladšího školního věku (N = 50) a zjišťovali jsme, zda existuje vztah mezi úrovní vnímání hloubky prostoru a koordinace horních končetin u dětí mladšího školního věku. Cílem práce je tedy odhalit vztahy mezi úrovní prostorového vidění a schopností vykonávat neznámý senzomotorický úkol.
Abstrakt EN: At present, spontaneous physical activities in younger school children are decreased, while the movement behavior of man is one of the determining prerequisites for its success in day-to-day activities. The goal of our pilot study is to determine whether there exists a relationship between the level of depth perception (stereopsis) and coordination of upper extremities in children of younger school age. The aim of the work: In order to reveal the relationships, connections, and patterns of relationships between the level of stereopsis and abilities to perform an unknown sensomotor task, we have tested a set of children of younger school age (N = 50).
Klíčová slova

Zpět

Patička