Přejít k obsahu


Enviroexperiment - fyzika pro 2. stupeň ZŠ

Citace:
KEPKOVÁ, J., VESELÝ, J., SOUKUPOVÁ, J. Enviroexperiment - fyzika pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, 75 s. ISBN: 978-80-261-0180-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Enviroexperiment - Physics for Primary Education
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jaroslava Kepková , RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. , Mgr. Veronika Kaufnerová , Josef Veselý , Jitka Soukupová
Abstrakt CZ: Dílo obsahuje pokusy a experimenty z fyziky určené pro žáky 2. stupně ZŠ s důrazem na badatelský a experimentální přístup. V rámci výukového materiálu jsou zpracována témata: Atmosféra Země, Podtlak, Přetlak, Fázový diagram vody, Lidský zrak, Lidský sluch, Jaderné přeměny, Měrná tepelná kapacita vody, Povrchové napětí vody, Kapilární jevy, Energie vody, Vodní turbíny, Hustota látek.
Abstrakt EN: Textbook Enviroexperiment - Physics in Primary Education shows new approaches in education. Textbook contains themes: Earth Atmosphere, Water Phase Diagram, Eyesight, Hearing, Nuclear reactions, Water Surface Tension, Capillary Action, Water Energy, Water Turbine, Density
Klíčová slova

Zpět

Patička