Přejít k obsahu


Počátky Nové Plzně a její vývoj do husitství

Citace:
NOVÁČEK, K., STOČES, J., ŠIROKÝ, R., MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ, M. Počátky Nové Plzně a její vývoj do husitství. In Dějiny města Plzně I.. Plzeň : Statutární město Plzeň, 2014, s. 124-186. ISBN: 978-80-87911-02-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Beginnings of the New Pilsen city and its development until the Hussite wars
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Statutární město Plzeň
Autoři: Doc. Mgr. Karel Nováček Ph.D. , PhDr. Jiří Stočes Ph.D. , Mgr. Radek Široký PhD. , PhDr. Marie Malivánková Wasková
Abstrakt CZ: Syntéza počátečního vývoje Nové Plzně z hlediska právního, administrativního, ekonomického, kulturního i urbanistického, popis institucí města a jeho zázemí, gotických architektonických dominant.
Abstrakt EN: A synthesis of the initial decennia of the new city from the legal, administrative, economical, cultural and urbanistic points of view; a description of city institutions, architectural landmarks and a hinterland.
Klíčová slova

Zpět

Patička