Přejít k obsahu


Profil absolventa učitelství pro MŠ na ZČU

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., PODPERA, M. Profil absolventa učitelství pro MŠ na ZČU. In Trendy ve vzdělávání 2013. Informační technologie a technické vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 450-454. ISBN: 978-80-86768-52-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Profile of an Early-Childhood Teaching Graduate
Rok vydání: 2013
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , Mgr. Milan Podpera
Abstrakt CZ: Článek pojednává o profilu absolventa Učitelství pro mateřské školy z pohledu jednotlivých kompetencí. Zároveň předkládá porovnání způsobilostí ve vztahu naplňování jednotlivých profesních kompetencí.
Abstrakt EN: Article discusses the profile of graduate study for kindergarten in terms of competencies. It also presents comparison of qualifications in respect of the implementation of individual professional competence.
Klíčová slova

Zpět

Patička