Přejít k obsahu


Aktuální úroveň gymnastických dovedností žáků na základních školách v Klatovech

Citace:
VALACH, P., HALASOVÁ, N. Aktuální úroveň gymnastických dovedností žáků na základních školách v Klatovech. Česká kinantropologie, 2013, roč. 17, č. 2, s. 38-46. ISSN: 1211-9261
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The actual level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Klatovy
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Česká kinantropologická společnost
Autoři: Mgr. Petr Valach Ph.D. , Bc. Nikola Halasová
Abstrakt CZ: Přestože současné výzkumy dokazují, že gymnastická průprava souvisí s úspěšností v mnoha sportovních odvětvích, sportovní gymnastika se bohužel stává stále méně populární jak z hlediska žáků, tak i učitelů, a bývá nahrazována jinými, na prostředky, organizaci a metody výuky méně náročnými druhy tělesných cvičení. Cílem práce bylo zjištění a srovnání aktuální úrovně osvojení vybraných pohybových dovedností sportovní gymnastiky u žáků (chlapců) 6. tříd ZŠ v Klatovech. Testování proběhlo na všech klatovských základních školách a pro výzkum byly zvoleny cvičební tvary odpovídající ŠVP všech zúčastněných subjektů. Na základě získaných výsledků jsme vyhodnotili a porovnali úroveň osvojení gymnastických dovedností na vybraných školách.
Abstrakt EN: Sport gymnastics is essential part of physical education at all levels of Czech schools. But today this sport becomes less popular among students and even among teachers who substitute sport gymnastics with other kinds of physical activities. The aim of this study is to identify the actual level of acquirement of choosen sport gymnastic motor skills of upper-primary students. Our testing was executed in basic schools in Klatovy. On the base of results we evaluated and compared the level of acquirement of gymnastic motor skills in the choosen schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička