Přejít k obsahu


Survey on the needs of the people living in socially excluded localities in Karlovy Vary Region

Citace:
SLOWÍK, J. Survey on the needs of the people living in socially excluded localities in Karlovy Vary Region. Sociální práce, 2012, roč. 12, č. 5, Special English Issue 2012, s. 47-52. ISSN: 1213-6204
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Survey on the needs of the people living in socially excluded localities in Karlovy Vary Region
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek představuje výsledky výzkumu realizovaného v některých sociálně vyloučených lokalitách karlovarského kraje v rácmi projektu občanského sdružení Český západ. Cílem bylo zjištění aktuálních potřeb obyvatel těchto lokalit s ohledem na další možnosti terénní sociální práce zaměřené na podporu sociální inkluze osob žijících v uvedených lokalitách. Závěrečná diskuze analyzuje získané výsledky v kontextu teoretických aspektů sociálního vyloučení v porovnání pohledů různých autorů.
Abstrakt EN: This contribution represents the results of research carried out in some socially excluded localities in the Karlovy Vary Region within the project of the Český západ (or Czech West) civic association. The goal was to survey the current needs of the inhabitants of these localities with regard to other options for social work oriented towards the social inclusion of persons living in these places. The final discussion analyses the information obtained in the context of the theoretical aspects of social exclusion and compares the views of different authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička