Přejít k obsahu


Kulturní podmíněnost individualizace diferenciace práce v matematice na 1. stupni ZŠ

Citace:
BROŽOVÁ, M., COUFALOVÁ, J. Kulturní podmíněnost individualizace diferenciace práce v matematice na 1. stupni ZŠ. In Matematika 5, Specifika matematické edukace v prostředí primární školy : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 51-55. ISBN: 978-80-244-3048-5 , ISSN: 0862-9765
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cultural Conditionality of Individualization and Differentiation in Primary Mathematics Work
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Miroslava Brožová , Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek poukazuje na nutnost individualizace a diferenciace práce v matematice na 1. stupni ZŠ. Za účelem poznání a pochopení některých kulturních rozdílů bylo v roce 2011 provedeno dotazníkové šetření, během kterého byly zjišťovány rozdíly zápisu Čísel, číselných operací a některých postupů práce, které jsou využívány v 18 evropských i mimoevropských zemích ve výuce matematiky. Autorka navrhuje některé konkrétní činnosti, které považuje za účelné ve výuce elementární matematiky.
Abstrakt EN: This paper points out the need for individualization and differentiation in primary mathematics work. The presented survey was conducted in 2011 with the goal of knowing and understanding some cultural differences. The differences were determined in writing numbers, in writing operations and in processes that are used in teaching mathematics in 18 European and other countries. The author proposes some specific activities that she considers practical in teaching elementary mathematics.
Klíčová slova

Zpět

Patička