Přejít k obsahu


Kompetence učitele vedoucí k úspěšné realizaci metody CLIL

Citace:
KLEČKOVÁ, G. Kompetence učitele vedoucí k úspěšné realizaci metody CLIL. In CLIL - nová výzva. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012, s. 37-51. ISBN: 978-80-7414-507-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Teacher competences leading to the successful implementation of CLIL
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Autoři: Mgr. Gabriela Klečková Ph.D.
Abstrakt CZ: Úspěšná realizace metody CLIL a jeho následná udržitelnost jsou závislé na mnoha faktorech. Jeden z klíčových faktorů je úzce spojen s rozvojem a osvojením si nezbytných kompetencí v rámci profesního růstu učitele. Kapitola představuje předpoklady a kompetence CLIL učitelů a zároveň diskutuje s tím spojenou problematiku.
Abstrakt EN: The success and sustainability of CLIL practice depends on many factors. One that plays a major role is closely connected with the quality of CLIL teacher competences. The chapter introduces and discusses the necessary skills teachers delivering CLIL instruction should acquire.
Klíčová slova

Zpět

Patička