Přejít k obsahu


Prosopografie - od nadšení ke skepsi a zpět

Citace:
STOČES, J. Prosopografie - od nadšení ke skepsi a zpět. Český časopis historický, 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 765-775. ISSN: 0862-6111
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prosopography - From Enthusiastic Welcome to Scepticism and Back Again
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Prosopografická metoda byla přijata českou historiografií v devadesátých letech 20. století s velkým očekáváním, ovšem bez hlubší kritické reflexe. V tomto polemicky pojatém příspěvku se autor na základě svých zkušeností zamýšlí nad přesností a efektivitou této metody v závislosti na poměru její biografické a statistické složky. Upozorňuje také na několik přetrvávajících mylných představ spojených s prosopografickými projekty a jejich řešiteli. Navzdory řadě kritických a do jisté míry i skeptických připomínek zůstává ovšem prosopografie z pohledu autora nenahraditelná a obohacující při výzkumech různých (jasně definovaných) sociálních skupin, pouze je zapotřebí – ostatně stejně jako u jakékoli jiné metody – reflektovat její limity či kritická místa a přihlížet k nim při interpretaci výsledků.
Abstrakt EN: Prosopography as a method in historical research was adopted in the 1990s with much enthusiasm by Czech historiography, yet without submitting it to a deeper critical analysis. In this polemical contribution the author, based on his own experience, ponders the exactness and efficiency of this method depending on the ratio of its biographical and statistical elements. He also draws attention to several continuing and false concenpts connected to prosopographic projects and those carrying them out. Yet, the author maintains, that despite a number of critical and to a certain degree sceptical comments which he makes, prosopography remains an irreplaceable and enriching tool for research of different (clearly defined) social groups. It is, however, fundamental - as with any other method, indeed - to reflect on its limits or weak points and to take these into account during the interpretation of historical research results.
Klíčová slova

Zpět

Patička