Přejít k obsahu


"Znovu a celou větou!?" Posilování jazykových dovedností při výuce dějepisu

Citace:
STOČES, J. "Znovu a celou větou!?" Posilování jazykových dovedností při výuce dějepisu. In Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům : (stupínek, jeviště, plátno). Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010, s. 282-291. ISBN: 978-80-7414-257-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: “One more time and with a complete sentence!?” Strengthening language skills when teaching history
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor nejprve konstatuje a konkrétními příklady dokládá razantní pokles jazykových kompetencí v rodném jazykce u vysokoškolských studentů historie a zejména učitelství dějepisu. Následně se pokouší nalézt a formulovat příčiny tohoto neblahého trendu. V poslední části kapitoly autor navrhuje určitá opatření, která by jej měla eliminovat., zejména s ohledem na středoškolskou výuku dějepisu.
Abstrakt EN: First of all, the author notes and shows on concrete examples the rapid decline of language skills in the native language of the Czech students of history and teaching history. Then he tries to find and articulate the reasons for this unfortunate trend and to propose some measures that should eliminate it, especially with regard to teaching history on the high school level.
Klíčová slova

Zpět

Patička