Přejít k obsahu


Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren 14. -16. Jahrhundert, hg. von Kurt Mühlberger - Meta Niederkorn-Bruck, Oldenbourg, Böhlau, Wien - München 2010 ( = Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 56)

Citace:
STOČES, J. Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren 14. -16. Jahrhundert, hg. von Kurt Mühlberger - Meta Niederkorn-Bruck, Oldenbourg, Böhlau, Wien - München 2010 ( = Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 56). Studia mediaevalia Bohemica, 2011, roč. 3, č. 1, s. 150-152. ISSN: 1804-0977
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Die Universität Wien im Konzert europäischer Bildungszentren 14. -16. Jahrhundert, eds. by Kurt Mühlberger - Meta Niederkorn-Bruck, Oldenbourg, Böhlau, Wien - München 2010 ( = Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 56)
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva, resp. referát sborníku vzešlého z první konference Wiener Arbeitskreis für Universitätsgeschichte. Tento sborník je posuzován v kontextu připravované syntézy dějin vídeňské univerzity, která je plánována k 650. výročí jejího založení v roce 2015.
Abstrakt EN: A report, respectively a paper in scientific paperes generated by the first conference of Wiener Arbeitskreis für Universitätsgeschichte. These scientific papers is assessed in the context of the forthcoming synthesis of history of the Vienna University, which is planned for the 650th anniversary of its founding in 2015.
Klíčová slova

Zpět

Patička