Přejít k obsahu


Studentské výmluvy jako nové badatelské téma?

Citace:
STOČES, J. Studentské výmluvy jako nové badatelské téma?. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2012, roč. 52, č. Suppl. 1, s. 111-120. ISSN: 0323-0562
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Students making up excuses: A new topic for research?
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor textu přichází s novým tématem historického výzkumu - studentskými výmluvami. Vychází z předpokladu, že takový výzkum by byl výrazným obohacením jak dějin vzdělanosti, tak dějin pedagogiky, komunikace a zvláště dějin mentalit. Nejprve jsou analyzovány základní pojmy (výmluva, omluva, planý slib) a jejich vzájemné vztahy. Následně se autor pokouší stanovit použitelné prameny pro analýzu studentských výmluv na univerzitách ve středověku.
Abstrakt EN: The author of the text finds out a new theme of historical research: students excuses. He works on the assumption that research into students excuses would be a precisious contribution not only to the history of education, but also to history of pedagogics, communication and especially to the developement of mentality. Firstly, he analyzes the basic terms (excuse, apology, empty promises) and their relationship. Subsequently he tries to find suitabel sources for analyzing students excuses at universities in the Middle Ages.
Klíčová slova

Zpět

Patička