Přejít k obsahu


The influence of binocular vision on sensomotor learning process (pilot research n = 31)

Citace:
SALCMAN, V., BENEŠOVÁ, D., VALACH, P., HECOVÁ, L. The influence of binocular vision on sensomotor learning process (pilot research n = 31). Studia sportiva, 2011, roč. 5, č. 3, s. 35-40. ISSN: 1802-7679
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of binocular vision on sensomotor learning process (pilot research n = 31)
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Václav Salcman , Mgr. Daniela Benešová Ph.D. , Mgr. Petr Valach Ph.D. , Lenka Hecová
Abstrakt CZ: Podstatou předložené studie je identifikace možné vzájemné závislosti mezi senzomotorickým učením a kvalitou binokulárního vidění. Realizovaná pilotní studie homogenního souboru studentů tělesné výchovy (n = 31) analyzuje kvalitu zrakových funkcí (jednoduché binokulární vidění) a proces senzomotorického učení (zrcadlové kreslení). Na základě následného statistického zpracování (Kendall-tau) získaných dat bude možné vyhodnotit statistickou významnost vztahu mezi kvalitou zrakových funkcí a senzomotorickým učením.
Abstrakt EN: The principle of the study is to identify a possible descriptively associative relation between sensomotor learning and the quality of binocular vision. The realized pilot research on a homogeneous sample of students in sports (n = 31) analyzed the visual functions (single binocular vision) and the sensomotor learning process (mirror drawing). Following statistical processing of the gained data will evaluate significance of the relationship between visual functions and motor learning process.
Klíčová slova

Zpět

Patička